Project information
Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě (Adjustace trestního řízení)

Project Identification
MUNI/A/1264/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Trestní řízení coby univerzální vnitřně homogenní forma kvalifikované procesní reakce veřejné moci na spáchanou kriminalitu v současné době ustupuje zvláštním potřebám postupu vůči specifickým projevům kriminality. Ačkoliv trestním řádem upravený "klasický" sled řízení je stále základem trestního procesu, postupně byly a jsou zavádeny nové možnosti odchýlení se od něj. Diferencovaný postup vůči různým pachatelům (mladiství, právnické osoby) doplňují rozvíjející se širší možnosti zvláštnosti postupu, odůvodněné povahou trestného činu (možnost užití odklonů u málo závažné kriminality, některé operativně pátrací prostředky, např. použití agenta, či způsoby zajištění důkazních prostředků, např. odposlech a záznam telekomunikačního provozu, u závažné kriminality). Cílem tohoto specifického výzkumu je zanalyzovat možnosti adjustace trestního řízení specifickým případům vzhledem k různým kriteriím jejich specifičnosti (tj. druhům pachatelů, druhům kriminality, závažnosti kriminality atd.) a zkoumat tyto moznosti ve vztahu k jejich efektivitě na jedné a koherentnosti se stávající koncepcí české trestního řízení na druhé straně.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info