Project information

Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (NTSTP)

Project Identification
MUNI/A/1287/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je vytvořit vědeckou monografii mapující aktuální trendy v soudcovské tvorbě práva. Tematicky se zaměří zejména na následující okruhy: základní právně teoretická východiska soudcovské tvorby práva, společenské faktory ovlivňující soudní rozhodování, soudcovskou tvorbu práva v české právní praxi (především v oblasti soukromého práva). Metodologicky bude usilovat o interdisciplinární přístup kombinující metody různých oborů právní teorie a civilistiky.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info