Project information

Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů

Investor logo
Project Identification
GA15-05356S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předložený projekt je zaměřen na kontrastivní analýzu valenčních rámců neverbálních nosičů valence v němčině a češtině, které dědí valenční potenciál příslušných základových sloves. Očekává se, že přímá konfrontace valenčních rámců derivovaných nosičů valence z dvou různých jazyků sdílejících identický nebo velmi podobný lexikální význam přinese nové poznatky v oblasti zdědění valence a realizace aktantů neverbálních nosičů valence. Autentičnost a reprezentativnost zpracovaného jazykového materiálu bude zabezpečena použitím elektronických korpusů němčiny a češtiny. Výsledky budou prezentovány v podobě německo-českého valenčního slovníku a dílčích studií o zdědění valence (články v odborných časopisech a konferenčních sbornících). Specifikum slovníku bude spočívat v derivační organizaci slovníkových hesel v němčině (řídící část slovníku) a v přiřazování odpovídajících derivátů v češtině (podřízená část slovníku). V každém hesle budou uvedeny - kromě základového slovesa a příslušného valenčního rámce - valenční rámce deverbálních derivátů patřících do různých slovních druhů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info