Project information

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (Klima)

Investor logo
Project Identification
EHP-CZ02-OV-1-011-2014
Project Period
12/2014 - 6/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Charles University
Green Circle
Integra Consulting
Centre for transport and energy

Role Masarykovy univerzity je ve zpracování kvantitativního a kvalitativního výzkumu a organizačního výzkumu, které budou podkladem pro aktivity partnerů projektu.
Projekt je předkládán s cílem realizovat aktivity zaměřené na výměnu informací v oblasti adaptace na změnu klimatu a tím přispět k naplňování Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a zároveň vytvořit dílčí podklady pro přípravu Akčního plánu pro adaptaci na změnu klimatu.
Česká republika se připojila k celosvětovému úsilí v boji proti změně klimatu v červnu 1993 podpisem úmluvy OSN o změně klimatu, která byla ratifikována v říjnu 1993. V listopadu 2001 Česká republika ratifikovala Kjótský protokol. ČR pravidelně předkládá pravidelné zprávy – národní sdělení – v rámci kterých je pokryta i problematika adaptací na změnu klimatu. Šesté národní sdělení bylo předloženo sekretariátu Úmluvy v lednu 2014.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info