Informace o projektu

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (Klima)

Logo poskytovatele
Kód projektu
EHP-CZ02-OV-1-011-2014
Období řešení
12/2014 - 6/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Zelený kruh
Integra Consulting s.r.o.
"Centrum pro dopravu a energetiku"

Role Masarykovy univerzity je ve zpracování kvantitativního a kvalitativního výzkumu a organizačního výzkumu, které budou podkladem pro aktivity partnerů projektu.
Projekt je předkládán s cílem realizovat aktivity zaměřené na výměnu informací v oblasti adaptace na změnu klimatu a tím přispět k naplňování Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a zároveň vytvořit dílčí podklady pro přípravu Akčního plánu pro adaptaci na změnu klimatu.
Česká republika se připojila k celosvětovému úsilí v boji proti změně klimatu v červnu 1993 podpisem úmluvy OSN o změně klimatu, která byla ratifikována v říjnu 1993. V listopadu 2001 Česká republika ratifikovala Kjótský protokol. ČR pravidelně předkládá pravidelné zprávy – národní sdělení – v rámci kterých je pokryta i problematika adaptací na změnu klimatu. Šesté národní sdělení bylo předloženo sekretariátu Úmluvy v lednu 2014.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info