Project information
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu III (NDALLR3)

Project Identification
MUNI/A/1246/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je pokračováním soustavného úsilí KAA mapovat nové perspektivy a trendy vývoje v literární teorii a kritice a lingvistickém výzkumu a integrovat je do výzkumu probíhajícího na KAA. Tento záměr zcela přirozeně vyplývá ze situace dané probíhajícími poměrně výraznými změnami v současných literárních teoriích i lingvistickém výzkumu. Tak jako v literatuře dochází k posunu od poststrukturalistických a postmoderních teorií předchozích pěti desetiletí k novým oblastem zájmu a metodologiím, podstatné vývojové změny prodělává i lingvistika – kde k disciplínám s výrazným rozvojovým potenciálem patří například korpusové metodologie, kognitivní lingvistika, teorie relevance apod. Výzkumné aktivity v rámci projektu protínají různé tematické i metodologické oblasti.

Publications

Total number of publications: 123


Previous 1 2 3 4 5 6 7 13 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info