Informace o projektu

Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu III (NDALLR3)

Kód projektu
MUNI/A/1246/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je pokračováním soustavného úsilí KAA mapovat nové perspektivy a trendy vývoje v literární teorii a kritice a lingvistickém výzkumu a integrovat je do výzkumu probíhajícího na KAA. Tento záměr zcela přirozeně vyplývá ze situace dané probíhajícími poměrně výraznými změnami v současných literárních teoriích i lingvistickém výzkumu. Tak jako v literatuře dochází k posunu od poststrukturalistických a postmoderních teorií předchozích pěti desetiletí k novým oblastem zájmu a metodologiím, podstatné vývojové změny prodělává i lingvistika – kde k disciplínám s výrazným rozvojovým potenciálem patří například korpusové metodologie, kognitivní lingvistika, teorie relevance apod. Výzkumné aktivity v rámci projektu protínají různé tematické i metodologické oblasti.

Publikace

Počet publikací: 122


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 13 Další