Project information

Project information
Rostlinné transpozony a konformace DNA

Investor logo
Project Identification
GA15-02891S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic

Transpozony jsou významnou součástí rostlinných genomů ovlivňující jejich fungování i evoluci. U některých druhů tvoří až 90% genomu. Transpozony obsahují důležité regulační oblasti, o nichž bylo nedávno zjištěno, že obsahují sekvence schopné tvořit vícevláknové konformace DNA - kvadruplexy a triplexy. V rámci navrhovaného projektu budeme podrobně studovat výskyt kvadruplexů v hlavních rodinách transpozonů (u LTR- a nonLTR retrotranspozonů) u osekvenovaných druhů rostlin. Schopnost vybraných sekvencí tvořit kvadruplexy budeme ověřovat pomocí cirkulárního dichroismu. V kvasinkách a poté i v Arabidopsis thaliana budeme sledovat vliv transpozonových kvadruplexů na expresi reportérového genu a na aktivitu transpozonů. Protože kvadruplexy a triplexy ovlivňují rekombinaci DNA, budeme sledovat jak jejich výskyt v transpozonech souvisí s umístěním transpozonů v genomu, zejména v oblastech se sníženou rekombinací nebo bez rekombinace (například chromosom Y). Naše výsledky přispějí k pochopení úlohy neobvyklých konformací DNA v životním cyklu transpozonů i jejich dopadu na rostlinný genom.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info