Project information

Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit (FöKEMPukZu)

Investor logo
Project Identification
VG-SPS-BW-14-001601-3
Project Period
9/2014 - 8/2017
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Szeged
Ensemble Academy Freiburg
Friedrich-Gymnasium in Freiburg
University of Strasbourg
Hornacko's dulcimer band of Petr Galecka from Lipov
Elementary school and kindergarten Jaromír Hlubík Lipov
University of Education
KRÚDY Gyula English-Hungarian Bilingual School in general

Obsahem projektu je podpora kreativity v oblasti hudební výchovy na základních a středních školách, a to na bázi spolupráce mezi univerzitami, hudebními tělesy a školami. Projekt zahrnuje činnosti v oblasti artificiální i nonartificiální hudby v podmínkách školní výchovy. Počítá s propojením potřeb školní mládeže, působností profesionálních či poloprofesionálních hudebních souborů a multikulturními projevy. Hlavním cílem je motivovat žáky k zájmu o hudbu prostřednictvím vlastních tvořivých aktivit, opírajících se o živé hudební projevy umělců z oblasti různých hudebních žánrů a období. V centru pozornosti tvůrců projektu je snaha o zvýšení potenciálu kreativity a podnikavosti v oblasti uměleckého hudebního života. Projekt je založen na spolupráci 4 partnerských zemí: Německo, Francie, Maďarsko, Česká republika. Každá země je zastoupena univerzitním pracovištěm, vybraným hudebním souborem a základní nebo střední školou.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info