Informace o projektu
Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit (FöKEMPukZu)

Logo poskytovatele
Kód projektu
VG-SPS-BW-14-001601-3
Období řešení
9/2014 - 8/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
University of Szeged
Ensemble recherche
Friedrich-Gymnasium Freiburg
Université de Strasbourg
Horňácká cimbálová muzika Lipov
Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka
Pädagogische Hochschule Freiburg
Krúdy Gyula

Obsahem projektu je podpora kreativity v oblasti hudební výchovy na základních a středních školách, a to na bázi spolupráce mezi univerzitami, hudebními tělesy a školami. Projekt zahrnuje činnosti v oblasti artificiální i nonartificiální hudby v podmínkách školní výchovy. Počítá s propojením potřeb školní mládeže, působností profesionálních či poloprofesionálních hudebních souborů a multikulturními projevy. Hlavním cílem je motivovat žáky k zájmu o hudbu prostřednictvím vlastních tvořivých aktivit, opírajících se o živé hudební projevy umělců z oblasti různých hudebních žánrů a období. V centru pozornosti tvůrců projektu je snaha o zvýšení potenciálu kreativity a podnikavosti v oblasti uměleckého hudebního života. Projekt je založen na spolupráci 4 partnerských zemí: Německo, Francie, Maďarsko, Česká republika. Každá země je zastoupena univerzitním pracovištěm, vybraným hudebním souborem a základní nebo střední školou.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info