Project information
Charakteristiky expertního výkonu učitele tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ

Project Identification
ROZV/20/FSpS/08/2015
Project Period
4/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Zkoumání expertního výkonu v různých profesích představuje v zahraničí svébytnou oblast. V České republice byl realizován výzkum expertního výkonu učitelů cizích jazyků. Chybí zde výzkum expertního výkonu učitelů tělesné výchovy. Expertem je obecně uznávaný jedinec, jelikož disponuje spolehlivým zdrojem znalostí, dovedností, příp. technik, a který má v dané oblasti dlouhodobou nebo intenzivní zkušenost vyplývající z praxe a vzdělání – to tvoří jádro expertního – vynikajícího výkonu, který lze opakovat. Utváření i udržování expertního výkonu je ovlivněno řadou determinant (subjektivních i objektivních). Hlavním cílem projektu je identifikovat charakteristiky expertního výkonu v profesi učitele tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Výzkumný soubor bude složen z pěti učitelů tělesné výchovy. Tito učitelé budou vybráni na základě tzv. sociální nominace a budou z města Brna.V průběhu projektu budou v neimpaktovaných recenzovaných tuzemských časopisech publikovány dvě odborné studie se zaměřením na metodologii výzkumu a na výsledky výzkumu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info