Informace o projektu
Charakteristiky expertního výkonu učitele tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/08/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Zkoumání expertního výkonu v různých profesích představuje v zahraničí svébytnou oblast. V České republice byl realizován výzkum expertního výkonu učitelů cizích jazyků. Chybí zde výzkum expertního výkonu učitelů tělesné výchovy. Expertem je obecně uznávaný jedinec, jelikož disponuje spolehlivým zdrojem znalostí, dovedností, příp. technik, a který má v dané oblasti dlouhodobou nebo intenzivní zkušenost vyplývající z praxe a vzdělání – to tvoří jádro expertního – vynikajícího výkonu, který lze opakovat. Utváření i udržování expertního výkonu je ovlivněno řadou determinant (subjektivních i objektivních). Hlavním cílem projektu je identifikovat charakteristiky expertního výkonu v profesi učitele tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Výzkumný soubor bude složen z pěti učitelů tělesné výchovy. Tito učitelé budou vybráni na základě tzv. sociální nominace a budou z města Brna.V průběhu projektu budou v neimpaktovaných recenzovaných tuzemských časopisech publikovány dvě odborné studie se zaměřením na metodologii výzkumu a na výsledky výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info