Project information

Technical Support of MU Alumni Network

Project Identification
ROZV/64/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je navázat elektronickou cestou kontakt s absolventy univerzity, dát jim (příp. i dalším studentům) k dispozici elektronické prostředí (komunikace, diskuse, dokumenty, webové prezentace apod.), v němž mohou navazovat kontakty a vytvářet zájmové skupiny pro realizaci svých potřeb. Prostřednictvím široké nabídky elektronických služeb lze podchytit příslušnost absolventů k univerzitě a budovat obraz MU na veřejnosti. Projekt si klade za cíl podpořit aktivitu zdola, dle iniciativy absolventů.
Projekt umožní strukturovat obec absolventů dle ročníků, oborů ap. do užších cílových skupin a tím zprostředkovat a facilitovat kontakt absolventů mezi sebou. Výhodami pro absolventy je získání institucionálních informací zacílené na jejich potřeby a nabídka absolventům zprostředkovat informace o sobě v požadované míře.
Elektronické služby budou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info