Informace o projektu

Technické zabezpečení Absolventské sítě na MU

Kód projektu
ROZV/64/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
databáze absolventů, elektronické služby v IS MU

Cílem projektu je navázat elektronickou cestou kontakt s absolventy univerzity, dát jim (příp. i dalším studentům) k dispozici elektronické prostředí (komunikace, diskuse, dokumenty, webové prezentace apod.), v němž mohou navazovat kontakty a vytvářet zájmové skupiny pro realizaci svých potřeb. Prostřednictvím široké nabídky elektronických služeb lze podchytit příslušnost absolventů k univerzitě a budovat obraz MU na veřejnosti. Projekt si klade za cíl podpořit aktivitu zdola, dle iniciativy absolventů.
Projekt umožní strukturovat obec absolventů dle ročníků, oborů ap. do užších cílových skupin a tím zprostředkovat a facilitovat kontakt absolventů mezi sebou. Výhodami pro absolventy je získání institucionálních informací zacílené na jejich potřeby a nabídka absolventům zprostředkovat informace o sobě v požadované míře.
Elektronické služby budou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity.

Výsledky

Realizace struktury databáze kontaktů na starší absolventy, vývoj elektronických služeb v IS MU - implementace služeb v uživatelsky jednoduché podobě, informační kampaň pro absolventy v IS MU, navázání kontaktu s absolventy elektronickou cestou, provoz - využívání pokročilých elektronických služeb absolventy a základní dohled nad obsahem komunikace odpovídající akademickému prostředí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info