Project information
Atmosféry a okolohvězdné prostředí magnetických horkých hvězd

Investor logo
Project Identification
GA16-01116S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Astronomical Institute of the ASCR, v. v. i.

Tradičně se předpokládá, že je hvězdný vývoj určen pouze jediným parametrem, hmotností hvězdy. V současnosti je ale zřejmé, že i další parametry, zejména magnetické pole, mohou ovlivňovat strukturu a vývoj hvězd. Vnitřní magnetická pole ovlivňují přenos hmoty a momentu hybnosti ve hvězdných nitrech. Povrchová magnetická pole poskytují stabilizované prostředí, ve kterém zářivá difuze může vézt k podstatným odchylkám od běžného chemického složení. Povrchová magmetická pole interagují s hvězdným větrem. což může vézt ke ztrátě momentu hybnosti hvězd. Studium magentického pole horkých hvězd je stále ve svých počátcích. Zůstavají mnohé nezodpovězené otázky, které jsou důležité také pro ostatní oblasti astrofyziky. Jakým způsobem ovlivňuje magnetické pole odtok látky z hvězd? Co způsobuje světelnou proměnnost magnetických chemicky pekuliárních hvězd? Proč nekteré z těchto hvězd vykazují proměnnost rotační periody? Projekt zodpoví tyto základní otázky.

Publications

Total number of publications: 43


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info