Informace o projektu

Informace o projektu
Atmosféry a okolohvězdné prostředí magnetických horkých hvězd

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-01116S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Tradičně se předpokládá, že je hvězdný vývoj určen pouze jediným parametrem, hmotností hvězdy. V současnosti je ale zřejmé, že i další parametry, zejména magnetické pole, mohou ovlivňovat strukturu a vývoj hvězd. Vnitřní magnetická pole ovlivňují přenos hmoty a momentu hybnosti ve hvězdných nitrech. Povrchová magnetická pole poskytují stabilizované prostředí, ve kterém zářivá difuze může vézt k podstatným odchylkám od běžného chemického složení. Povrchová magmetická pole interagují s hvězdným větrem. což může vézt ke ztrátě momentu hybnosti hvězd. Studium magentického pole horkých hvězd je stále ve svých počátcích. Zůstavají mnohé nezodpovězené otázky, které jsou důležité také pro ostatní oblasti astrofyziky. Jakým způsobem ovlivňuje magnetické pole odtok látky z hvězd? Co způsobuje světelnou proměnnost magnetických chemicky pekuliárních hvězd? Proč nekteré z těchto hvězd vykazují proměnnost rotační periody? Projekt zodpoví tyto základní otázky.

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info