Project information

Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných

Project Identification
MUNI/A/1372/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem práce je adaptace a evaluace dostupných diagnostických technik na specifickou oblast tkání v závislosti na její perfuzi a tkáňové sekreci.
Zavedení nových metod diagnostických a léčebných metod by mělo znamenat zlepšení výsledků chirurgické léčby. Je vhodné, aby tento trend se dále rozvíjel v ČR a to ve specializovaných centrech a aby úroveň zdravotní péče pro občany naší republiky byla v kontaktu s vývojem medicíny v ostatních zemích Evropy a ve světě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info