Informace o projektu

Informace o projektu
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných

Kód projektu
MUNI/A/1372/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem práce je adaptace a evaluace dostupných diagnostických technik na specifickou oblast tkání v závislosti na její perfuzi a tkáňové sekreci.
Zavedení nových metod diagnostických a léčebných metod by mělo znamenat zlepšení výsledků chirurgické léčby. Je vhodné, aby tento trend se dále rozvíjel v ČR a to ve specializovaných centrech a aby úroveň zdravotní péče pro občany naší republiky byla v kontaktu s vývojem medicíny v ostatních zemích Evropy a ve světě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info