Project information
Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA5)

Projekt je zaměřen především na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita živočichů. Studováni jsou živočichové jednak vodní, volně žijící a také jejich parazité, jednak suchozemští bezobratlí, zejména pavoukovci. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů, zejména potravním vztahům; budou studovány interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, vlastnosti druhů a jejich životní strategie. Studována bude evoluce a koevoluce při studiu parazito-hostitelských druhů, dále vliv parazitů na kondici, chování či reprodukční schopnosti hostitelů a interakce parazit-hostitel na molekulární úrovni.
Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití (ochrana přírody, zemědělství). Projektu se zúčastní 13 akademických pracovníků a 23 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). Vzhledem k tomu, že se jedná o studentů tří oborů doktorského studia, a to ekologie, hydrobiologie a parazitologie, jde o projekt koncipovaný multidisciplinárně. V projektu je plánována prezentace výsledků na mezinárodních i národních fórech a jejich publikace v časopisech ISI.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info