Project information

Současné etické problémy mediální reprezentace etnicity, migrace a uprchlictví

Project Identification
MUNI/FR/1382/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je inovace kurzu ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky na FSS MU, reagující na aktuální společenské dění. Výstupem bude e-learningový materiál reflektující současnou reprezentaci migrace, etnicity a uprchlictví v českých médiích, její etické problémy a manuál, jak získávat informace, přistupovat k nim kriticky a referovat o problematice. V JS2016 se v rámci projektu v kurzu uskuteční tři přednášky odborníků z praxe. Kurz je pravidelný, výstup bude integrován do stálého sylabu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info