Informace o projektu

Současné etické problémy mediální reprezentace etnicity, migrace a uprchlictví

Kód projektu
MUNI/FR/1382/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je inovace kurzu ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky na FSS MU, reagující na aktuální společenské dění. Výstupem bude e-learningový materiál reflektující současnou reprezentaci migrace, etnicity a uprchlictví v českých médiích, její etické problémy a manuál, jak získávat informace, přistupovat k nim kriticky a referovat o problematice. V JS2016 se v rámci projektu v kurzu uskuteční tři přednášky odborníků z praxe. Kurz je pravidelný, výstup bude integrován do stálého sylabu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info