Project information

Vývoj spolehlivých metod pro automatizovanou kvantitativní charakterizaci buněčné motility ve fluorescenční mikroskopii

Project Identification
GJ16-03909Y
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science

Biomedicínský výzkum zaměřený na pochopení mechanismů buněčné motility a její regulace v nádorových buňkách generuje pomocí plně automatizovaných optických mikroskopů velké množství vícerozměrných obrazových dat, což činí jejich manuální zpracování extrémně časově náročné a velmi náchylné k chybám. Proto jsou požadovány spolehlivé metody analýzy obrazu, umožňující automatickou kvantifikaci těchto obrazových dat. V projektu se zaměříme na vývoj spolehlivých metod analýzy obrazu pro kvantitativní charakterizaci buněčné motility vyvolané buněčnými výčnělky na náběžné hraně pohybujících se buněk. Vyvinuté metody budou ověřeny a jejich možnosti a citlivosti na nastavení parametrů budou studovány na časosběrných, trojrozměrných, fluorescenčních obrazech i obrazech uměle vygenerovaných, které realisticky imitují pohybující se buňky s buněčnými výčnělky, pokrývajících široké spektrum akvizičních a biomechanických podmínek. Tento projekt poskytne informatické nástroje pro lepší pochopení složitého chování pohybujících se buněk v biologických procesech, jakým je například tumorigeneze.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info