Project information

Vývoj spolehlivých metod pro automatizovanou kvantitativní charakterizaci buněčné motility ve fluorescenční mikroskopii

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info