Project information

Základy redakční práce v nakladatelstvích a v odborném periodiku

Project Identification
MUNI/FR/1240/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Záměrem projektu je vytvoření volitelného předmětu s názvem Základy redakční práce (v nakladatelstvích a v odborném periodiku), který doposud v nabídce katalogu předmětů Pedagogické fakulty MU chybí. Předmět by inovoval výuku současné české literatury na Pedagogické fakultě MU a také zvyšoval uplatnitelnost absolventů bakalářského stupně na trhu práce. Rozvojem komunikačních (analytických a stylistických) dovedností studentů by přispíval k požadované úrovni správného akademického psaní.