Informace o projektu
Základy redakční práce v nakladatelstvích a v odborném periodiku

Kód projektu
MUNI/FR/1240/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Záměrem projektu je vytvoření volitelného předmětu s názvem Základy redakční práce (v nakladatelstvích a v odborném periodiku), který doposud v nabídce katalogu předmětů Pedagogické fakulty MU chybí. Předmět by inovoval výuku současné české literatury na Pedagogické fakultě MU a také zvyšoval uplatnitelnost absolventů bakalářského stupně na trhu práce. Rozvojem komunikačních (analytických a stylistických) dovedností studentů by přispíval k požadované úrovni správného akademického psaní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info