Project information

Vytvorenie predmetu Etická výchova pro neetiky, inovácia predmetov Vybrané etické problémy, Kultura a historie Slovenska (EVKHS)

Project Identification
MUNI/FR/0970/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Novovytvorený predmet Etická výchova pro neetiky pomôže budúcim pedagógom kvalifikovane integrovať do svojej výuky etickú výchovu, na ktorú sa nemajú možnosť vrámci ich štúdia nikde na MU pripraviť. Predmet umožní študentom porozumieť obsahu EV na ZŠ, zažiť príklad integrácie EV, zakúsiť zahraničný prístup.Súčasťou projektu je i tvorba atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok pre nový predmet i pre predmety Kultura a historie Slovenska a pre Vybrané etické problémy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info