Project information
Molekulární charakterizace nových bakteriocinů identifikovaných v rodech Escherichia a Shigella

Investor logo
Project Identification
GA16-21649S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

S narůstajícím výskytem multirezistentních bakterií v posledních letech narůstá i zájem o alternativní látky využitelné v medicíně. Jednou z nejvíce zkoumaných a nadějných alternativ antibiotik jsou bakteriociny. Bakteriociny jsou antibakteriální látky proteinové nebo peptidové povahy, které jsou produkovány bakteriemi. Jedná se o skupinu různých toxinů lišící se velikostí molekul, mechanizmem účinku, exportem i mechanizmem ochrany produkční bakterie. Bakteriociny jsou v současnosti používány v potravinářství i veterinární medicíně, což naznačuje také jejich potenciál pro humánní medicínu. Cílem tohoto projektu je detailní charakterizace tří nových bakteriocinů, které jsou produkovány enterobakteriemi. Bakteriociny budou charakterizovány pomocí molekulárních metod, přičemž budou identifikovány oblasti kódující bakteriociny i mechanizmus letálního účinku daných bakteriocinů. U vybraných bakteriocinů bude studována molekulární struktura a také bude stanoven účinek vůči patogenům během experimentální infekce zvířete.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info