Project information

Art právo (ART)

Project Identification
MUNI/FR/1471/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je vznik předmětu, který studentům umožní formou modulové dovednostní a projektově orientované výuky přípravu na práci v kreativních a kulturních průmyslech, jež jsou v současnosti jedním z nejperspektivnějších odvětví průmyslu EU. Multidisciplinární propojení uměnovědných poznatků s právními informacemi a konzultacemi s odborníky z praxe, ústící ve vypracování projektu právní části modelové umělecké instituce, je nutné pro uplatnění talentovaných absolventů v praxi práva umění.