Project information

Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání

Investor logo
Project Identification
GA16-01003S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem

Projekt se zaměřuje na roli vizuálních geografických informací v geografickém vzdělávání. Vizuální geografická informace se ve výuce geografie uplatňuje jako obrazová reprezentace, jež v různé míře abstraktnosti zprostředkovává geografické fenomény a data. Ačkoli žáci práci s vizuální informací vnímají jako atraktivní, nevíme, zda je užití vizuálních geografických informací z hlediska vzdělávacích potřeb žáků ve výuce a v edukačních médiích vždy účelné, tj. zda podporuje u žáků aktivní učení a poznávání. Cílem projektu je zjistit, (1) jaké typy a charakteristiky vizuálních geografických informací napomáhají při utváření geografických znalostí, (2) prostřednictvím interview a pozorování žáků popsat, jaké typy a charakteristiky vizuálních geografických informací žáci 2. st. ZŠ preferují a používají při utváření geografických znalostí, (3) pomocí obsahové analýzy a interview s autory a vydavateli učebnic zjistit a zdůvodnit, jaké typy a charakteristiky vizuálních geografických informací jsou obsaženy v učebnicích zeměpisu a školních atlasech.

Publications

Total number of publications: 4