Project information

Vytvoření diagnostických nástrojů pro zjištění úrovně znalostí odborné němčiny jako druhého a cizího jazyka v oblasti jazykového vzdělávání

Project Identification
7AMB16AT031
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Pädagogische Hochschule Wien

Předkládaný výzkumný projekt si klade za cíl spojit výše nastíněnou potřebu v oblasti výuky němčiny jako druhého jazyka a němčiny jako cizího jazyka a vytvořit i otestovat odpovídající diagnostické nástroje, které tento deficit v oblasti odborného jazykového vzdělávání pokryjí.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info