Project information

Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení (Adjustace II)

Project Identification
MUNI/A/1288/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkládaný návrh projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1264/2014 Adjustace trestního řízení specifické kriminalitě. V rámci řešení řečeného projektu byla zjištěna řada poznatků, vztahujících se k adjustaci trestního řízení, které nenáleží specifickům vyšetřované kriminality, ale spočívají spíše v otázce vymezení základních institutů trestního práva procesního a jejich praktické použitelnosti. Vzhledem k zaměření řečeného projektu byly tyto otázky v jeho výstupech řešeny spíše okrajově. Jejich podrobná analýza si vyžaduje prostor a instrumentarium plnohodnotného samostatného projektu specifického výzkumu a dle závěrů řešitelů si jej i zasluhuje.
Cílem nyní předkládaného projektu je tedy analyzovat ty otázky adjustace trestního řízení, které vyplývají z povahy a podstaty institutů současné koncepce trestního řízení, které se neváží ke specifickým druhům kriminality, ale možnosti jejich využití jsou obecnější.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info