Project information

Právní rámec využívání strukturálních fondů EU územními samosprávnými celky

Project Identification
MUNI/A/1262/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se – z pohledu veřejného práva – komplexně zabývá problematikou využívání strukturálních fondů EU územními samosprávnými celky jakožto specifickými veřejnoprávními subjekty. Problematika využívání strukturálních fondů EU je v současném hlavním politickém diskursu předkládána značně nekriticky, když je důraz kladen na kvantitativní hledisko podílu čerpání. Nicméně z pohledu práva (zejména tzv. veřejného majetku) lze za významná hlediska považovat také (kvalitativní) hlediska účelnosti a hospodárnosti čerpání poskytovaných finančních prostředků. Způsob, jakým bude podpora ze strukturálních fondů EU fakticky využívána, přitom v rozhodující míře ovlivňují samy členské státy EU. Stěžejní otázkou, kterou si projekt klade, je, zda současný právní rámec využívání strukturálních fondů EU v ČR dokáže zajistit naplnění uvedených hledisek, resp. zda tento rámec neobsahuje z pohledu účelného a hospodárného využívání strukturálních fondů EU určitá „systémová rizika“. A pokud ano, zda lze tato rizika kompenzovat (jinými) právními mechanismy, jako je např. veřejná kontrola, odpovědnost za škodu či uplatnění některých specifických veřejnoprávních deliktů. Mimo zkoumání normativní regulace právního rámce využívání strukturálních fondů EU se projekt zaměřuje také na zkoumání praktického uplatňování tohoto rámce na vybraných územními samosprávnými celky realizovaných dotačních projektech.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info