Project information

Perspektivy a výzvy filozofických zkoumání

Projekt je zaměřen na podporu výzkumných aktivit studentů navazujícího magisterského a doktorského studia oborů Filozofie a Teorie a dějin vědy. Koncepce projektu vychází z řešení specifického výzkumu na Katedře filozofie v minulých letech. Pro rok 2016 byla jako zastřešující zvolena témata racionality a emocionality, která hrají klíčovou úlohu napříč filozofickými disciplínami. Výzkum bude probíhat jak v historické, tak v systematické rovině s důrazem na individuální badatelský zájem jednotlivých studentů.

Publications

Total number of publications: 91


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next