Project information

Zavedení pokročilého praktika z biochemie

Project Identification
FRVS/1963/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Uvedený předmět by měl navazovat na základní praktikum z biochemie. Zatímco základní praktikum z biochemie je zaměřeno na seznámení studentů se základními biochemickými metodami, pokročilé praktikum z biochemie by mělo být zaměřeno na praktické seznámení studentů s nejpoužívanějšími biochemickými metodami v praxi. Protože biochemie patřila v poslední době k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborům, má tento předmět rovněž reflektovat zvyšující se nároky na praktické dovednosti studentů celé řady speciálních biochemických technik, se kterými se student během základního praktika vůbec nesetká. Znalost těchto technik poté výrazně napomáhá studentovi ve vypracování diplomové práce i v pozdějším uplatnění. Praktikum bude zaměřeno na následující biochemické metody: separace a izolace biomolekul (proteiny, nukleové kyseliny, nízkomolekulární látky), purifikace biomolekul (afinitní chromatografie), měření interakcí mezi biomolekulami, metody pro stanovení aktivit enzymů, imunochemické metody, práce s tkáňovými kulturami, moderní diagnostické metody. Praktikum bude členěno do dvou základních bloků. V prvním bloku budou studenti seznámeni s teoretickými principy používaných metod a budou seznámeni s náplňí jednotlivých úloh. Druhý blok se bude poté sestávat z vlastní praktické části.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info