Informace o projektu

Zavedení pokročilého praktika z biochemie

Kód projektu
FRVS/1963/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Uvedený předmět by měl navazovat na základní praktikum z biochemie. Zatímco základní praktikum z biochemie je zaměřeno na seznámení studentů se základními biochemickými metodami, pokročilé praktikum z biochemie by mělo být zaměřeno na praktické seznámení studentů s nejpoužívanějšími biochemickými metodami v praxi. Protože biochemie patřila v poslední době k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oborům, má tento předmět rovněž reflektovat zvyšující se nároky na praktické dovednosti studentů celé řady speciálních biochemických technik, se kterými se student během základního praktika vůbec nesetká. Znalost těchto technik poté výrazně napomáhá studentovi ve vypracování diplomové práce i v pozdějším uplatnění. Praktikum bude zaměřeno na následující biochemické metody: separace a izolace biomolekul (proteiny, nukleové kyseliny, nízkomolekulární látky), purifikace biomolekul (afinitní chromatografie), měření interakcí mezi biomolekulami, metody pro stanovení aktivit enzymů, imunochemické metody, práce s tkáňovými kulturami, moderní diagnostické metody. Praktikum bude členěno do dvou základních bloků. V prvním bloku budou studenti seznámeni s teoretickými principy používaných metod a budou seznámeni s náplňí jednotlivých úloh. Druhý blok se bude poté sestávat z vlastní praktické části.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info