Project information

Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby (Alzheimer)

Project Identification
16-31207A (kod CEP: NV16-31207A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Ostrava

Cílem projektu je posoudit vliv vybraných potenciálních rizikových faktorů genetických, vaskulárních a psychosociálních na vznik ACH formou srovnání frekvence výskytu těchto faktorů ve skupině nemocných ACH a ve skupině kontrolních osob. Konečným cílem projektu je využití získaných znalostí o působení těchto rizikových faktorů pro primární a sekundární prevenci tohoto onemocnění.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info