Project information

Studium excitonové struktury kvantových teček typu II pomocí Fourierovské spektroskopie založené na měření jednofotonové korelace

Project Identification
7AMB17AT044
Project Period
2/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu bude postavit a odladit pokročilou metodu výzkumu excitonových komplexů v kvantových tečkách s nepřímým přechodem mezi elektrony a děrami (tzv. přechod typu II). Metoda je založena na měření korelace mezi výstupními kanály Fourierova spektrometru jakožto funkci změny rozdílu délek mezi oběma rameny. Díky tomu lze rozlišit jednotlivé přechody v nehomogenně rozšířeném fotoluminiscenčním spektru. Výsledky z těchto měření poslouží k ověřeníteoretických výpočtů elektronové a excitonové struktury (metoda obálkových funkcí a konfigurační interakce) teček typu II, které mohou díky svým příznivým vlastnostem najít v budoucnu uplatnění v oboru kvantové kryptografie nebo kvantových počítačů.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info