Informace o projektu

Studium excitonové struktury kvantových teček typu II pomocí Fourierovské spektroskopie založené na měření jednofotonové korelace

Kód projektu
7AMB17AT044
Období řešení
2/2017 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Cílem projektu bude postavit a odladit pokročilou metodu výzkumu excitonových komplexů v kvantových tečkách s nepřímým přechodem mezi elektrony a děrami (tzv. přechod typu II). Metoda je založena na měření korelace mezi výstupními kanály Fourierova spektrometru jakožto funkci změny rozdílu délek mezi oběma rameny. Díky tomu lze rozlišit jednotlivé přechody v nehomogenně rozšířeném fotoluminiscenčním spektru. Výsledky z těchto měření poslouží k ověřeníteoretických výpočtů elektronové a excitonové struktury (metoda obálkových funkcí a konfigurační interakce) teček typu II, které mohou díky svým příznivým vlastnostem najít v budoucnu uplatnění v oboru kvantové kryptografie nebo kvantových počítačů.

Publikace

Počet publikací: 4