Project information

Project information
Osteologický materiál z archeologických kontextů: Metodika práce v terénu a laboratoři

Project Identification
MUNI/A/1279/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt specifického výzkumu prohlubuje tradici Ústavu antropologie PřF MU při studiu evoluce anatomicky moderního člověka i jeho biologických, ekonomicko-subsistenčních a kulturních adaptací v kontextu přírodního prostředí pleistocénu a holocénu. Cílem našeho projektu je zapojit talentované magisterské a doktorské studenty do vybraných terénních výzkumů, navýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti při laboratorním zpracování antropologického i archeozoologického materiálu (anatomické a taxonomické určení, dokumentace patologických i epigenetických znaků; popis lidských manipulací a dalších tafonomických vlivů formujících nálezové situace). Vedle zapojení studentů do stávajících interdisciplinárních týmů, tak chceme maximalizovat možnost prezentace dosažených studentských výsledků na tuzemských a mezinárodních konferencích, včetně jejich publikací v odborných časopisech a monografiích.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info