Informace o projektu

Informace o projektu
Osteologický materiál z archeologických kontextů: Metodika práce v terénu a laboratoři

Kód projektu
MUNI/A/1279/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt specifického výzkumu prohlubuje tradici Ústavu antropologie PřF MU při studiu evoluce anatomicky moderního člověka i jeho biologických, ekonomicko-subsistenčních a kulturních adaptací v kontextu přírodního prostředí pleistocénu a holocénu. Cílem našeho projektu je zapojit talentované magisterské a doktorské studenty do vybraných terénních výzkumů, navýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti při laboratorním zpracování antropologického i archeozoologického materiálu (anatomické a taxonomické určení, dokumentace patologických i epigenetických znaků; popis lidských manipulací a dalších tafonomických vlivů formujících nálezové situace). Vedle zapojení studentů do stávajících interdisciplinárních týmů, tak chceme maximalizovat možnost prezentace dosažených studentských výsledků na tuzemských a mezinárodních konferencích, včetně jejich publikací v odborných časopisech a monografiích.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info