Project information

UVIHOPE Ultrafialová halogenidová optoelektronika (UVIHOPE)

Investor logo
Project Identification
GA17-02328S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřen na fundamentální studium procesů depozice a základní charakterizaci nanostrukturních halidů mědi (CuHa), krystalujících ve struktuře blejna zinkového. Jde o přímé polovodiče s velkou vazebnou energií excitonů, které mohou být potenciálně využity v fotoelektronice v modré až ultrafialové spektrální oblasti, schopné pracovat efektivně při pokojové teplotě. Pro depozici tenkých nanostrukturálnich CuHa vrstev bude použita metoda atomic layer deposition (ALD), která se už dříve ukázala jako vhodná pro kontrolovanou přípravu uspořádaných struktur nanokrystalitů CuHa. ALD proces bude vyvinut pro depozici různých struktur CuHa a prekurzory budou vybírány k dosažení nejlepších parametrů růstu a vlastností vrstev. Základní strukturální a optoelektronické vlastnosti CuHa budou studovány s cílem určení jejích pásové struktury, excitonového chování a vlivu defektů a dopingu na jejich vodivost a typ nosičů náboje.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info