Informace o projektu
UVIHOPE Ultrafialová halogenidová optoelektronika (UVIHOPE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-02328S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt je zaměřen na fundamentální studium procesů depozice a základní charakterizaci nanostrukturních halidů mědi (CuHa), krystalujících ve struktuře blejna zinkového. Jde o přímé polovodiče s velkou vazebnou energií excitonů, které mohou být potenciálně využity v fotoelektronice v modré až ultrafialové spektrální oblasti, schopné pracovat efektivně při pokojové teplotě. Pro depozici tenkých nanostrukturálnich CuHa vrstev bude použita metoda atomic layer deposition (ALD), která se už dříve ukázala jako vhodná pro kontrolovanou přípravu uspořádaných struktur nanokrystalitů CuHa. ALD proces bude vyvinut pro depozici různých struktur CuHa a prekurzory budou vybírány k dosažení nejlepších parametrů růstu a vlastností vrstev. Základní strukturální a optoelektronické vlastnosti CuHa budou studovány s cílem určení jejích pásové struktury, excitonového chování a vlivu defektů a dopingu na jejich vodivost a typ nosičů náboje.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info