Project information

Project information
Evaluace nových potenciálních cílů a inhibitorů pro blokování vývoje metastáz u luminálních A nádorů prsu

Investor logo
Project Identification
GA17-05957S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Nádory prsu subtypu luminální A v cca třetině případů tvoří časné uzlinové metastáze a jejich menší část též metastáze vzdálené. Projekt navazuje na dosavadní studium biomarkerů s tímto procesem spojených, které doplňuje o proteiny povrchu nádorových buněk, jejich funkční charakterizaci a klinickou validaci. Na základě bioinformatické analýzy velkých souborů pacientů s dostupným transkriptomickým profilem budou rekapitulovány mechanismy spojené s metastazováním do lymfatických uzlin i vzdálených orgánů. Budou vybrány vhodné inhibitory zahrnující na základě předběžných výsledků inhibitory NF-kappaB dráhy. Jejich účinek na prometastatické vlastnosti nádorových buněk bude srovnáván na in vitro i in vivo modelech, nejúčinnější inhibitory budou dále posouzeny z hlediska vlivu na proteomický a transkriptomický profil i přestavbu proteinových komplexů buňky. Projekt směřuje k návrhu zlepšeného terapeutického přístupu pro pacientky s nádory prsu subtypu luminální A, který by zvýšil účinnost stávající hormonální terapie ve vztahu ke tvorbě metastáz.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info