Project information

Klasifikační problémy pro reálné nadplochy v komplexním prostoru

Investor logo
Project Identification
GA17-19437S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předložený projekt má za cíl rozvinout teorii kterou vypracoval navrhovatel spolu s Zaitsevem a spolu s Lamelem a Shafikovem a použít ji na konstrukci konvergentních normálních forem pro

Levi degenerované variety jak konečného, tak nekonečného typu.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info