Project information
Turmalín - indikátor geologických procesů

Investor logo

Turmalín je hlavní nositel B ve většině hornin zemské kůry: vedlejší a akcesorický minerál v granitech a granitických pegmatitech a v metomorfovaných horninách nízkého až UHP stupně metamorfózy, chemicky a mechanicky rezistentní fáze v sedimentárních horninách a běžný žilný minerál v širokém spektru hydrotermálních ložisek. Jeho vysoká stabilita a extrémně pomalá difuze může zachovat chemické složení a textury do vysokých teplot a tlaků. Nekompletní chemické analýzy většinou založené pouze na datech z elektronové mikrosondy nejčastěji využívané v diskusi a běžně ignorovaný vliv krystalové sktruktury na složení mohou více či méně zpochybnit geologické a geochemické interpretace. Proto budeme studovat turmalín z různých geologických prostředí, abychom získali nové poznatky o (i) chemickém složení jeho vývoji včetně stopových prvků, (ii) stabilitě turmalínu v hydrotermálních podmínkách, (iii) vlivu koexistujících B-bohatých a/nebo Fe,Mg-bohatých minerálů a (iv) vlivu krystalové struktury na chemické složení.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info