Project information

Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů s akrodontní, pleurodontní a tekodontní denticí

Investor logo
Project Identification
GA17-14886S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.

Rozhraní zubu a kosti (TBI) představuje u savců specifickou strukturu vymezenou jako oblast měkké tkáně rozdělující dvě tkáně tvrdé a je nezbytná pro správnou funkci dentice. TBI se zakládá v prenatálním vývoji, kdy mezenchymové buňky zubu přímo přispívají k tvorbě kosti. Osteogenní buňky tedy v časné fázi osteogeneze procházejí oblastí TBI, nicméně samotné TBI musí být uchráněno osifikace, jinak by mohlo dojít k poruchám vývoje zubů a okluze, defektům erupce zubu, nebo ankylózám. Dále musí přes TBI dojít k vaskularizaci a inervaci zubní pulpy. Postnatálně pak TBI zahrnuje cementem pokryté kořeny, periodontální ligamenta a alveolární lůžko. Tento projekt má za cíl molekulární a buněčnou specifikaci TBI u myšího modelu s využitím cyto- a histochemických metod, mikro- a PCR arrays, časoprostorových a korelačních analýz, mikroCT a modulačních experimentů jako klíčových metod. TBI u tekodontní myši bude konfrontováno s odpovídající oblastí u akrodontní (chameleon) a pleurodontní (gekončík) dentice.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info