Informace o projektu

Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů s akrodontní, pleurodontní a tekodontní denticí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-14886S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Rozhraní zubu a kosti (TBI) představuje u savců specifickou strukturu vymezenou jako oblast měkké tkáně rozdělující dvě tkáně tvrdé a je nezbytná pro správnou funkci dentice. TBI se zakládá v prenatálním vývoji, kdy mezenchymové buňky zubu přímo přispívají k tvorbě kosti. Osteogenní buňky tedy v časné fázi osteogeneze procházejí oblastí TBI, nicméně samotné TBI musí být uchráněno osifikace, jinak by mohlo dojít k poruchám vývoje zubů a okluze, defektům erupce zubu, nebo ankylózám. Dále musí přes TBI dojít k vaskularizaci a inervaci zubní pulpy. Postnatálně pak TBI zahrnuje cementem pokryté kořeny, periodontální ligamenta a alveolární lůžko. Tento projekt má za cíl molekulární a buněčnou specifikaci TBI u myšího modelu s využitím cyto- a histochemických metod, mikro- a PCR arrays, časoprostorových a korelačních analýz, mikroCT a modulačních experimentů jako klíčových metod. TBI u tekodontní myši bude konfrontováno s odpovídající oblastí u akrodontní (chameleon) a pleurodontní (gekončík) dentice.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info