Project information

Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzu

Investor logo
Project Identification
GA17-16195S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je kontrastivní analýza přesvědčovacích strategií a lingvistických realizací persvaze ve specializovaných diskurzech (akademickém, obchodním, technickém a religiózním) v angličtině a češtině, které se v podmínkách globalizace dynamicky vyvíjejí a nebyly dosud studovány kontrastivně. S využitím pohledů sociolingvistiky, kontrastivní rétoriky a diskurzní analýzy budou popsány, klasifikovány a porovnány kontextové a na posluchače zaměřené rétorické strategie a lingvistické prostředky persvaze. Výzkum se zaměří na identifikaci univerzálních rysů přesvědčovacího jazyka, vysvětlení vlivu kontextových a žánrových faktorů na rozdíly ve vybraných anglických a českých specializovaných diskurzech a na analýzu sociálních a jazykových příčin mezikulturních rozdílů v realizaci persvaze. Výsledky projektu (série článků a monografie) přispějí k prohloubení chápání současného vývoje persvazivní komunikace ve specializovaných oblastech s možnou aplikací v oblasti vzdělávání a komunikace.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info