Project information
Sociologické aspekty veřejné správy

Project Identification
MUNI/FR/0964/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmět Sociologické aspekty veřejné správy je vyučován v navazujícím studijním programu Veřejná správa na PrF MU ve formě distančního studia. K zajištění kvalitní výuky pro distanční formu je nezbytné vytvořit podmínky pro řízené a efektivní studium a samostudium reagující na současné společenské změny. Důraz bude kladen na praktický aspekt výuky, a to vzhledem k zameření oboru i požadavkům studentů. Proto bude vytvořena nová e-podpora i e-publikace, založená na metodě problem-based-learning.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info