Informace o projektu
Sociologické aspekty veřejné správy

Kód projektu
MUNI/FR/0964/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmět Sociologické aspekty veřejné správy je vyučován v navazujícím studijním programu Veřejná správa na PrF MU ve formě distančního studia. K zajištění kvalitní výuky pro distanční formu je nezbytné vytvořit podmínky pro řízené a efektivní studium a samostudium reagující na současné společenské změny. Důraz bude kladen na praktický aspekt výuky, a to vzhledem k zameření oboru i požadavkům studentů. Proto bude vytvořena nová e-podpora i e-publikace, založená na metodě problem-based-learning.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info