Project information

Polymorfní G-quadruplexy v promotorových oblastech genů

Investor logo
Project Identification
GA17-12075S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

G-kvadruplexy (G4) jsou čtyř-řetězové DNA struktury. Sekvence, které mají schopnost
formovat G4 se hojně vyskytují v lidském genomu. G4 se ve zvýšené míře vyskytují v promotorových oblastech genů. G4 podílející se na regulaci transkripce jsou jednou z nejvíce
studovaných skupin strukturních motivů DNA. Stabilizace G4 motivů pomocí nízkomolekulárních
látek, jež vede k modulaci exprese onkogenů, se jeví jako velmi slibný přístup léčby rakoviny.
G4 motivy jsou strukturně polymorfní; G4 povětšinou existují jako směs různých a různě
populovaných konformačních stavů. Populace jednotvých stavů jsou určeny jejich
termodynamickou stabilitou a zaroveň i rychlostí jejich formování. Nicméně, ne všechny
vlastnosti vykazované polymorfními G4, včetně polymorfismu jako takvého, jsou nutně důležité
pro jejich biologickou funkci. Schopnost identifikovat funkčně důležité vlastnosti polymorfních G4
motivů je předpokladem pro racionální vývoj léčiv vykazujících specificitu vůči konkrétním G4 motivům v konkrétních oblastech genomu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info